sterDe Maastrichtse Jeugd Zingt 2010 ster De Maastrichtse Jeugd Musiceert 2012sterDe Maastrichtse Jeugd Danst 2014

sterDe Maastrichtse Jeugd Spreekt 2016"sterGrande Finale 2019

 

Welkom

Op 5 augustus 2008 passeerde bij Notariaat Versteeg Giesbers en Steegmans de oprichtingsakte en de statuten van de Stichting Groote Sociëteit Maastricht Jeugd en Cultuur.

Het doel dat in deze akte omschreven wordt luidt:
De stichting heeft ten doel het initiëren en organiseren van activiteiten in verband met het 250 jarig bestaan in het jaar 2010 van de vereniging genaamd: Groote Sociëteit en d'Eglantier, alsmede het verzamelen van middelen ten behoeve van dat jubileum, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is , alles in de ruimste zin van het woord.

Binnen deze doelstelling heeft de Stichting Groote Sociëteit Maastricht Jeugd en Cultuur een aantal activiteiten opgestart te weten:
In 2010 "De Maastrichtse Jeugd Zingt", in 2012 "De Maastrichtse Jeugd Musiceert", in 2014 "De Maastrichtse Jeugd Danst" en in 2016 "De Maastrichtse Jeugd Spreekt".

In 2019 zal de laatste activiteit plaatsvinden genaamd "Grande Finale"