ster De Dag ster Masterclass ster Orkesten ster Sponsoren ster ContactTwitter

29 oktober 2012

Extra uitgave Eglantier digitaal omtrent "Maastrichtse Jeugd Musiceert"

Klik op onderstaand afbeelding om Eglantier te downloaden in PDF-formaat!!

Welkom

Op 5 augustus 2008 passeerde bij Notariaat Versteeg Giesbers en Steegmans de oprichtingsakte en de statuten van de Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur.

Het doel dat in deze akte omschreven wordt luidt:
De stichting heeft ten doel het initiëren en organiseren van activiteiten in verband met het 250 jarig bestaan in het jaar 2010 van de vereniging genaamd: Groote Sociëteit en d'Eglantier, alsmede het verzamelen van middelen ten behoeve van dat jubileum, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is , alles in de ruimste zin van het woord.

Binnen deze doelstelling heeft de Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur een aantal activiteiten opgestart waarvan in 2012 zal plaatsvinden:
"De Maastrichtse Jeugd Musiceert". Een masterclass die de Maastrichtse jeugd nog meer plezier in het musiceren moet geven door het verbeteren van hun kwaliteit.

ster Home   ster De Maastrichtse Jeugd Zingt ster De Maastrichtse Jeugd Danst