ster Componist ster TekstdichtersterKoren sterKunstwerk sterDocenten

 

Uitgangspunt

De Groote Sociëteit, opgericht op 1 oktober 1760, bestaat in 2010 tweehondervijftig jaar. Vanaf het begin van de oprichting heeft het cultuuraspect altijd centraal gestaan.
In het kader van dit jubileum staan tal van festiviteiten op het programma, waarvoor de Stichting Jubileum Groote Sociëteit is opgericht die de organisatie in handen heeft. Deze commissie richt zich hierbij niet alleen op haar eigen leden, maar ook op de stad Maastricht, gelet op haar historische betrokkenheid naar de inwoners van Maastricht.

Een van de activiteiten is het project Maastrichtse Jeugd Zingt, waarbij de focus ligt op jeugd in en rond Maastricht die actief is in koren.

Het is algemeen bekend dat zingen gezond is en tot saamhorigheid leidt, het verbindt mensen. Daarnaast is het een vorm van cultuur, een aspect dat voor de Maastricht van enorme waarde is.
De Groote Sociëteit wil de betrokkenheid van de jeugd in Maastricht en directe omgeving bij kunst en cultuur stimuleren, zeker nu de stad Maastricht zich kandidaat stelt voor Culturele Hoofdstad in 2018.

Plan

Het plan ligt om in 2010 in de Bonbonnière (gesticht door de Groote Sociëteit) een project te organiseren dat als eerste stap geldt op weg naar 2018. Voor de jeugd wordt op het gebied van koorzang een Masterclass georganiseerd, waarbij de koren door toppers op het gebied van koorzang worden gestimuleerd om nog beter te presteren en vooral nog meer te genieten van het samen zingen. Het is niet de bedoeling dat het een wedstrijd wordt, het moet meer een aanmoediging voor de koren zijn om hun kwaliteit te verbeteren.
De jubileumcommissie richt zich daarbij op de jeugd tot 24 jaar die in amateurverband als koor optreedt. Na dit project hoopt de Groote Societeit elke twee jaar een steeds uitgebreider cultureel project op te zetten, door steeds een ander kunstgenre toe te voegen. Zo blijft zij in de gelegenheid haar missie, op cultureel gebied een bijdrage aan de stad Maastricht leveren, vormgeven en uitvoeren.

Doelgroepen
- schoolkoren ( Basisonderwijs – Voortgezet Onderwijs – HBO – Universiteit)
- jeugdkoren

Tijdens deze eerste editie wordt met ongeveer 150 koorleden intensief gewerkt. Tijdens de presentaties zullen de koren naar elkaar luisteren en zal er ongeveer 50 personen extra publiek zijn. Tijdens de slotmanifestatie op het Vrijthof hoopt de organisatie vele Maastrichtenaren en andere bezoekers van de stad te trakteren op zang, ondersteund de blaasmuziek van de Limburgse jagers.

Organisatie
De organisatie ligt in handen van de jubileumcommissie van de Groote Sociëteit. De jubileumcommissie heeft het project inhoud en vorm gegeven met medewerking en ondersteuning van de volgende organisaties en personen (in alfabetische volgorde):

Maud Douwes (Opera Zuid)
Ronald van der Eijnden (Overlegorgaan Zanggezelschappen Maastricht)
Annie Janssen (dirigent, koorscholing)
Sjef Kreuzer (Stichting Ainsi)
Jaap van Royen en Peter Knops (Bureau Amateurkunsten Maastricht)
John Slangen ( Conservatorium)
Harrie Spronken (dirigent)
Jan Tuinstra (Kumulus)

Zij vormen samen een evenwichtige mix van personen werkzaam in de wereld van professionele kunst- en cultuurdisciplines als andere amateurkunsten-disciplines. Veel van hen hebben ervaring of zijn werkzaam in beide velden.

Samen met deze organisaties en in de toekomst wellicht nog meer, wil de Groote Sociëteit de betrokkenheid van de jeugd bij kunst en cultuur stimuleren, op weg naar Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.

Wat vooraf ging
De jubileumcommissie van de Groote Sociëteit heeft veel gesprekken gevoerd met de betrokken organisaties en personen. Met de ideeën die daaruit voortkwamen zijn, op basis van de uitgewerkte formule, de dirigenten van de Maastrichtse koren benaderd om hun wensen te inventariseren. Onderwerpen als muziekstijl, aandachtspunten voor de masterclass en organisatie staan op deze lijst.

Op 23 september 2009 is een voorlichtingsavond geweest voor de dirigenten en bestuursleden van de koren waarbij de vlg. onderwerpen aan de orde kwamen:
- twee werken naar keuze (BUMA: originele partijen) uit de lichte muziek ( 2 à 5 min. per werk)
- verplicht werk ( te componeren door Limburgse componist)
- inhoud masterclass: stemvorming – ademhaling – zangtechniek – presentatie –choreografie
- beoordelingsctriteria

Een jury, samengesteld uit de masterclassdocenten, dirigenten en leden van de jeugdkoren zal beoordelen wie van de koren een aanmoedigingsprijs krijgt die aan het einde van de middag door de president van de Groote Sociëteit zal worden uitgereikt.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro, dat door het koor besteed kan worden om kwaliteitsverbetering door te zetten.

Uiteraard zullen de ouders, sponsors en vertegenwoordigers van de overheden en leden van de Groote Sociëteit worden uitgenodigd.
Met het Arcuscollege wordt overleg gevoerd om de organisatie logistiek te ondersteunen en tevens een videoregistratie te maken.

Samen zingen, een betoog
Wanneer je samen zingt, is er nooit ruzie
Kinderen hebben thans meer stemproblemen dan vroeger, knobbels op stembanden
Een kind dat goed kan zingen, is goed in staat zijn woordje te doen
Wanneer je samen zingt, komt er zeer veel energie vrij
Een dag samen zingen, heeft voor een ieder een meerwaarde
Iedereen beschikt over het instrument de stem
Zingende jongeren hebben meer pret en beschikken over meer blijmoedigheid
Na een zangles of zangbijeenkomst voelt de mens zich energieker en meer ontspannen
Zingen bevordert het immuunsysteem

Artistiek team
Harry Spronken (dirigent van onder andere Cantarella) is benoemd tot artistiek leider van deze eerste editie. Robert Weirauch componeert het verplichte werk. Prof. Wiel Kusters neem t de tekst voor zijn rekening.

Commissie van aanbeveling
Een commissie van aanbeveling lijkt zeer wenselijk. Kandidaten worden op dit moment benaderd in overleg met het bestuur van de Groote Sociëteit.

Tijdsplanning
Datum en locatie
- datum: 16 oktober 2010
- locatie: Bonbonnière
- tijdstip: 12.00 u. – 18.00 u. optreden en masterclass. De masterclass wordt verzorgd door drie docenten die elk een masterclass geven van plm. 30 minuten.

12.00 uur: Ontvangst koren ( 9 ) en gasten onder genot van koffie of fris en broodje door president Groote Sociëteit en de "gastouders"van de koren.
Toelichting op het programma door de artistiek leider
13.00 uur: Samen zingen o.l.v. Harrie Spronken
n.b. Koren worden aangekondigd door "koortje" .
Vanaf 13.15 u. worden de optredens van de 9 koren afgewisseld met de Masterclass.
17.45 uur: prijsuitreiking

Slotconcert op het Vrijthof .

ster Home   ster De Maastrichtse Jeugd Musiceert ster Contact