ster De Dag   ster Masterclass   ster Orkesten   ster Sponsoren   ster Contact  Twitter

“De Maastrichtse Jeugd Musiceert” d.d. 3 nov. 2012

 “De Groote Sociëteit bouwt aan de toekomst van haar verleden!”

 De Groote Sociëteit, opgericht op 1 oktober 1760, bestond  in 2010 tweehonderdvijftig jaar. Vanaf het begin van de oprichting heeft het cultuuraspect altijd centraal gestaan binnen deze sociëteit. In het kader van dit jubileum zijn een aantal  festiviteiten georganiseerd zowel voor de leden als voor de stad Maastricht.

De eerste  activiteit was  het project “De Maastrichtse Jeugd Zingt”, waarbij de focus lag op jeugd in en rond Maastricht die actief is in koren.
Een project dat zeer positief ontvangen is door koren, ouders,maatschappelijke organisaties, bestuurlijke overheden etc.

Wilt u een impressie krijgen van de “Maastrichtse Jeugd Zingt” dan willen wij u graag verwijzen naar Youtube waar onder de voorafgaande naam een film impressie staat.

Op 3 november 2012 vond de 2e manifestatie plaats: “De Maastrichtse Jeugd Musiceert”. Deze dag werd opnieuw georganiseerd in de Bonbonnière ( ook gesticht door de Groote Sociëteit).
De dag begon met een ontvangst van de musiceerde jeugd hun ouders en hun bestuur in de Groote Sociëteit. Na een kop koffie, frisdrank etc. werd de jeugd begeleid door Harmonie “Kunst Door Oefening” naar de Bonbonnière. Dit tot grote verwondering van het winkelende publiek. Het spontaan applaus was niet van de lucht. Op deze manier werd ook de stad betrokken bij “ De Maastrichtse Jeugd Musiceert”.

Nadat de 4 orkesten( Jeugd Ensemble van de Koninklijke Harmonie, Jonk Blouw Orkest van Harmonie Wilhelmina, Leerling orkest Harmonie St. Michael en Jeugdharmonie van Harmonie Petrus en Paulus)  zich hadden gepresenteerd op het podium middels het ten gehore brengen van een 2 – tal muziekstukken (eigen keuze) , werd er gezellig geluncht en werden  er onderling contacten gelegd.

Daarna werden er 3 Masterclasses georganiseerd, waarbij de muzikanten door toppers op het gebied van musiceren, genre lichte muziek  ( Marc Huijnen, Tim Paters en Jos Heutmekers.) werden gestimuleerd om nog beter te presteren en vooral nog meer te genieten van het samen musiceren.

Het was niet de bedoeling dat het een wedstrijd werd , het moest meer een aanmoediging voor de muzikanten  zijn om hun kwaliteit blijvend te verbeteren. Aansluitend hebben de 3 ad- hoc samengestelde orkesten het muziekstuk , ingeoefend tijdens de Masterclasses gepresenteerd: Soul Bossa Nova en Don’t worry be happy.
De jeugdkoren Sjamaes en Beltoontjes hebben voorafgaande aan het 3e optreden een optreden verzorgd om aansluitend met het 3e orkest Celebration en I got The Music ten gehore te brengen Ruim 250 bezoekers brachten hun een staande ovatie.
De beide jeugdkoren waren ook nauw betrokken bij “ De Maastrichtse Jeugd Zingt”.

Onderstaand een Foto-impressie van “De Maastrichtse Jeugd Musiceert”.

 

De stimuleringsbijdrage bestonden  uit een geldbedrag  die door het orkesten besteed kunnen worden om kwaliteitsverbetering door te zetten en een bezoek aan Ali B door alle deelnemers zowel muzikanten als zangers. Als aandenken krijgt het orkest ( met de meeste ontwikkelpotentie) een bronzen beeldje, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door de kunstenaar Erik Kierkels.

 

Toekomst
De Groote Sociëteit wil de betrokkenheid van de jeugd in Maastricht en directe omgeving bij kunst en cultuur blijven stimuleren, zeker nu de stad Maastricht zich kandidaat stelt voor Culturele Hoofdstad in 2018. De Stichting wil de komende jaren een podium bieden aan de zingende, musicerende en dansende jeugd.

Met Maastricht Cultuurstad 2018 in het vooruitzicht, stelt de Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur zich voor dat iedere twee jaar een activiteit wordt toegevoegd:
2010   zang
2012   muziek ( blazers) - zang
2014   dans – muziek ( blazers )  - zang
2016   muziek ( strijkers) – dans - muziek ( blazers ) - zang
2018   multidisciplinair palet

 

Nieuws 29 oktober 2012

Onderstaand het programma "Maastrichtse Jeugd Musiceert" op 3 november 2012

Nieuws: 13 juni 2012

'16 juni informatiedag te Groote Societeit op t Vrijthof.

We zullen die dag het programma van 3 november aan de deelnemende jeugdorkesten presenteren.

Daarnaast zal Marc Huijnen, onze artistiek leider, de masterclassdocenten presenteren en de dirigenten van de deelnemende jeugdorkesten meenemen in de muziekstukken die de jeugd die dag ten gehore gaat brengen.'

Nieuws: 12 juni 2012

'EN DE WINNAAR IS.....'

De winnaar op 3 november ontvangt het volgende kunstwerk van Erik Kierkels..

kunstwerk

Gegevens kunstwerk 2012 Groote Sociëteit Maastricht 

Gegevens kunstwerk;   Formaat  40 cm .
Sokkel; natuursteen,grijs gezoet mat 11x11x8 cm pen doorsnede 12.
Materiaal; massief brons gegoten.

Het kunstwerk bestaat  uit een drietal elementen welke ieder een deel symboliseren van de manifestatie
- De symboliek/het relief  Het  ontwerp is een ritme van vormen die verwijzen naar de basisvormen van muziekinstrumenten.  Toets- snaar- slag en blaasinstrumenten staan symbool voor het samen muziek maken  en beleven.  Het reliëf is de bindende factor tussen de verschillende onderdelen en personen. De vlag met trompet staat symbool voor de aanvang van de manifestatie en is een oerinstrument dat vanaf het begin van onze beschaving gebruikt is als signaaldrager. De figuur staat geplaatst in de coulissen  als in een theater en de drager vormt  het decor van waaruit het koor zich kan presenteren,een podium voor de deelnemers.  Alle drie symbolen zijn geënt op het samen plezier hebben een activiteit te ondernemen en deze met anderen te delen.

Informatie kunstenaar Erik Kierkels

Kwetsbaar en krachtig”.


Erik Kierkels  laat zien hoe de wereld voor hem bestaat uit contrasten en  tegenstellingen. Harmonie en balans is de weg die hij zoekt om hierin zijn eigen orde de scheppen. De energie die schuilt in  het alledaagse, de wereld  om hem  heen en zijn eigen beleving daarvan staat centraal in zijn werk . Vaak geplaatst in een historische context doch vrijwel altijd ontstaan vanuit de waarneming  en een sterk gevoel voor unieke belevenissen.
De beeldtaal van Erik Kierkels  speelt met de zwaartekracht.  Zijn onderwerpen – figuren, engelen. paarden en stieren – zweven in de open ruimte, waarbij  het grootste deel  van het volume buiten het kader van de drager of sokkel valt. Ze nemen bezit van de ruimte en zoeken contact met de bezoeker die deze ruimte binnen wil gaan en zo contact maakt  met het kunstwerk . Dit leidt tot ervaringen  van  passie en kracht, sensibiliteit en kwetsbaarheid. We zien van alle kanten een dynamische oervorm,  met een energieke uitstraling en toch altijd in harmonie en balans. Erik Kierkels  balanceert op de grens van het toelaatbare, het onnatuurlijke en dus de werkelijkheid ontstijgend. Het weergeven van zijn onderwerpen  blijft een gevecht met wat visueel mogelijk,  haalbaar  en  spannend is. Daarom is zijn beeldtaal krachtig en niet eenvoudig toegankelijk. Zijn beelden zijn als het leven zelf: een  constante  ontwikkeling op zoek naar de essentie van een moment, beweging of een gebeurtenis. Om zijn organische vormen  spant hij een huid van transparante en dekkende kleuren, van donkere en lichte patina . Op deze manier  heeft Erik zijn vormentaal  tot leven gebracht en krijg zijn kunstbeleving  een eigen individueel, oorspronkelijk en dynamisch Kierkels karakter.

Erik Kierkels is al 30 jaar  in de kunstwereld aanwezig. Hij verwerkt deze thema’s in krachtige kleurrijke schilderijen en sculpturen in brons. Zijn werk is te bekijken in zijn beeldentuin en atelier  Schoolstraat 39 Panningen.
Contactgegevens;077-3075719. 06-23479209 Arthega@home.nl  www.erikkierkels.nl

 

Nieuws: 5 april 2012

Interview van Vera, dirigent van een van de deelnemende jeugdorkesten op zondag 3 november!
Met trots en als inspiratie laten we jullie dit zien via onderstaand filmpje!!

Kijk naar Vera, als vaandeldrager van cultuur:

Als je het filmpje niet kunt zien. Klik dan hier

 

Nieuws: 30 januari 2012

Op maandag 30 januari 2012 heeft het bestuur van de Stichting hun plannen voor 3 november samen met artistiekleider Marc Huynen gepresenteerd aan de bestuursleden van 8 fanfares/ harmonieën uit Maastricht.

Tijdens de presentatie hebben we duidelijk gemaakt dat het doel van de dag is plezier maken tijdens het musiceren met gevolg kwaliteitsverbetering voor de jeugdorkesten door de verschillende masterclasses die op deze dag gehouden worden.


De bestuursleden van de fanfares/ harmonieën hebben samen met Marc kort gebrainstormd over de inhoud van de masterclasses. Dit ging vanuit beide kanten met veel enthousiasme!
Daarom zijn er ervan overtuigd dat we, zoals afgesproken met de fanfares/ harmonieën, voor 1 maart veel enthousiaste aanmeldingen van jeugdorkesten krijgen voor 3 november.


Eind maart of begin april zal er vervolgens een bijeenkomst komen waarin de dirigenten van de jeugdorkesten samen met Marc de inhoud van de masterclasses concreet kunnen maken. Tevens kunnen de jeugdorkesten dan hun wensen uitspreken die zij hebben voor 3 november, zodat de artistiekleider en het bestuur van de Stichting daar rekening mee kan houden. Zo verzekeren we dat het plezier van de jeugdige deelnemers voorop staat!


ster Home   ster De Maastrichtse Jeugd Zingt