ster de Dag   ster Masterclass   ster Orkesten   ster Sponsoren   ster Contact  Twitter

 

jeugdensemble van de Koninklijke Harmonie van Maastricht

Het jeugdensemble van de Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825 is een gezellige groep van beginnende muzikanten. Het Jeugdensemble biedt kinderen de kans om op een leuke manier samen muziek te leren maken, ook al spelen ze nog niet zo lang. Het Jeugdensemble staat onder leiding van Abby Lumpens (Es-klarinettiste bij het korps). Tijdens de repetities van het Jeugdensemble doet de dirigente alles rustig aan en geeft de muzikanten ruimschoots de tijd om alle klanknuances en speciale grepen uit te zoeken.

"http://www.khm1825.nl/index.php/de-harmonie/het-jeugdensemble

 

Harmonie St. Michael Heugem

Harmonie St. Michael heeft tevens een leerlingenorkest, waarin beginnende muzikanten van alle leeftijden geoefend worden in het gezamenlijk musiceren. Het leerlingenorkest staat onder leiding van dirigent Remy Wolfs.

Het doel van het leerlingenorkest: Het laten wennen van leerlingen aan het samenspelen in groepsverband en een brug te slaan tussen leerling en muzikant in het orkest. Hierbij is het streven om de leerlingen via dit orkest op een zodanig niveau te brengen dat ze op een verantwoorde wijze kunnen instromen in het harmonie orkest.

"http://www.harmoniestmichael.nl/vereniging/leerlingen/

 

Harmonie St. Petrus en PAulus Wolder

 

Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder Maastricht is in 1878 opgericht als zangvereninging.Wolder was het hoofddorp van de voormalige gemeente Oud-Vroenhoven, die in 1920 door de gemeente Maastricht werd geannexeerd.

Reeds enkele jaren na de oprichting is de vereniging omgezet in een harmonie-orkest. In 1898 werd de naam Harmonie St. Petrus en Paulus veranderd in Harmonie Wilhelmina in verband met het aantreden van de nieuwe koningin.

In 1908 vond er een afsplitsing plaats, waardoor er twee vereniging ontstonden. De afgesplitste vereniging nam de naam Harmonie Wilhelmina over en de overgeblevenen veranderden de naam noodgedwongen in Fanfare Wilhelmina, omdat men alleen nog maar over koperblazers beschikte. In de volksmond gingen de twee verenigingen als de Groene en de Blauwe door het leven. Bij de groenen waren de landbouwers in de meerderheid, bij de blauwen de arbeiders.

Toen in 1950 Fanfare Wilhelmina besloot als harmonie-orkest verder te gaan d.w.z. met niet alleen koperinstrumenten maar ook met houtinstrumenten zoals klarinetten, werd de oude naam Harmonie St. Petrus en Paulus weer van stal gehaald.

"http://www.hppwolder.nl/jeugd

 

Harmonie Wilhelmina Wolder

Op zaterdag 3 november as zal het jeugdorkest van Harmonie Wilhelmina uit Wolder deelnemen aan de Masterclass voor jeugdensembles. Deze masterclass wordt georganiseerd door Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur.

Harmonie Wilhelmina kent een uitgekiend opleidingstraject, niet alleen voor het harmonie orkest maar ook voor de drumband. De harmonie heeft het “Samen Wilhelmina zijn ...” al laten terugkomen in de jongste geledingen. Altijd maar in je eentje muziek maken is niet zo leuk en dus wordt er SAMEN muziek gemaakt. Vanaf de prille beginners van de speelleergroep wordt er al samen gespeeld. Na de keuze voor een instrument, gaan de leerlingen verder met samen spelen in ons zogenaamde OpMaat orkest. De volgende stap is het jeugdorkest of de jeugddrumband  “Joonk Blouw”.

Het jeugdorkest “Joonk Blouw” bestaat inmiddels alweer een aantal jaren en kent een groeiend aantal muzikanten. Niet alleen het aantal jeugdleden stijgt, ook de kwaliteit. Met het jeugdorkest spelen we leuke, lichte muziek die de (vooral) jeugdige leden aanspreekt en waarin je snel zult zien dat samen musiceren veel leuker is dan alleen!
Het jeugdorkest is bedoeld voor iedereen die het HaFa-A diploma behaald heeft en al ervaring heeft opgedaan bij het OpMaat-orkest. Een jeugdorkest is niet alleen een gezellige club, maar je leert er ook muziek te maken samen met anderen. Het jeugdorkest is dus ook een opstapje naar het harmonieorkest of drumband.

Al deze groepen laten uiteraard van tijd tot tijd hun geoefende klanken horen aan het publiek, vrienden, familie en bekenden en eenieder die graag wil komen luisteren. Denkt u hierbij aan nieuwjaarsconcert, het afsluitende concert tijdens het jaarlijkse jeugdkamp, het zomerconcert als seizoensafsluiting en binnenkort uiteraard tijdens de masterclass.
We hopen dat jullie met velen komen luisteren.

Wist u dat u ons kunt volgen op facebook? Kijk op www.facebook.com/harmoniewilhelmina

Meer informatie over onze opleiding kunt u opvragen door een mail te sturen naar opleiding@harmoniewilhelmina.nl  of kijk op onze website www.harmoniewilhelmina.nl

ster Home   ster De Maastrichtse Jeugd Musiceert