sterDe Dag ster Masterclass ster Deelnemers ster Kick-Off ster Sponsoren ster ContactTwitter

 

Compilatie "Grande Finale" 26-01- 2019

 

De Maastrichtse Jeugd danst, zingt, musiceert en spreekt

 

Programma 26 januari 2019

11.15 u. Ontvangst van de deelnemers en gasten in de Groote Sociëteit op het Vrijthof.

11.45 u. Welkomstwoord door de president Groote Sociëteit en de Voorzitter St. Jeugd & Cultuur.

11.50 u. Harmonie Kunst Door Oefening arriveert en geeft een serenade bij de Groote Sociëteit en maakt aansluitend  samen met de deelnemers een rondgang door de stad .

12.20 u. Afsluitende serenade  voor het Theater aan het Vrijthof.

13.00 u. Masterclasses in het Theater aan het Vrijthof

15.00 u.  Lunch.

16.00 u.  Optredens van de deelnemende verenigingen  en tot slot De Grande Finale op de magistrale Bolero van Ravel  Bij  de opening door de voorzitter wordt het beeld van Erik Kierkels getoond en krijgt een prominente plaats tijdens de voorstelling.

17.15 u. Afsluiting met dankwoord door de voorzitter

17.30 u. Aangeklede borrel voor de genodigden in de Groote Sociëteit. Het beeld van Erik Kierkels zal door de voorzitter overhandigd worden aan de president van de  Groote Sociëteit.

“De Grande Finale” d.d. 26 januari 2019

Motto: De Groote Sociëteit bouwt aan de toekomst van haar verleden!

 

Uitgangspunt

Tijdens de organisatie van het 250 – jarig bestaansfeest ( 2010)  van de Groote Sociëteit , gestart in 2008 concludeerde  de feestcommissie  dat de “openheid van de Groote Sociëteit “naar de gemeenschap Maastricht nodig vergroot moest worden. Het bestuur van de Groote Sociëteit nam dit  uitgangspunt over .


Op basis van het thema  “De Groote Sociëteit bouwt aan de toekomst van haar verleden “werd , om dit te realiseren gekozen voor een “cultuurtraject voor de Maastrichtse Jeugd” in de periode van 2010 t/m 2018.


De culturele uitingen  zang, muziek, dans en spraak zouden centraal staan met als  apotheose , een geïntegreerd optreden in 2018 . De bereidheid van de Stichting om organisatorisch en inhoudelijk te participeren aan `Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 werd uitgesproken. Dit op verzoek van de organisatie Maastricht Culturele Hoofdstad.
Maastricht ambieerde Culturele hoofdstad van Europa te worden in 2018. Helaas is dit niet gelukt.


Het doel  is nu om op   26-01-2019 de slotmanifestatie te laten plaatsvinden waarbij alle disciplines ( dans – zang – muziek – spraak )  de ruimte krijgen om naast het verenigingsoptreden een gezamenlijk productie , een Grande Finale ten tonele te brengen.

 

Voorwoord president van de Groote Sociëteit Jan Meindersma

Het is voor de president van de Groote Sociëteit een genoegen om op deze plaats het bestuur van de Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur te mogen complimenteren met hetgeen zij de afgelopen jaren heeft bereikt.

Toen de Groote Sociëteit in 2010 250 jaar bestond, rees het plan en de wens iets naar de gemeenschap van Maastricht te doen en zich daarmee te profileren als een instituut met hart en aandacht voor de cultuur van de stad en dan met name haar jeugdige bewoners.
Het is hier al vermeld, het resultaat is deze Grande Finale op 26 januari 2019 in het Maastrichtse Vrijthoftheater, een toplocatie, en  de apotheose van de diverse manifestaties die er de afgelopen tien jaar elke twee jaar zijn geweest.
Was het eerst in 2010 “de Maastrichtse jeugd zingt”, daarna volgden de thema’s muziek, dans en declamatie. Nu dan dus de “Grande finale”.

De vereniging Groote Sociëteit is het bestuur van de Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur erkentelijk voor haar inspanningen al die jaren. Daarvoor alle lof. Treffend is dat het bestuur van de stichting al die meer dan tien jaren nagenoeg dezelfde samenstelling heeft behouden.
Deze inzet van het bestuur van de stichting en natuurlijk het enthousiasme van medewerkenden en vooral  ook van de deelnemende jeugd vormt een garantie voor het welslagen van deze Grande Finale, daarvan ben ik overtuigd.

Ik wens voor  ieder een hele mooie Grande Finale!

21-12-2018, Jan Meindersma,  President van de Vereniging Groote Sociëteit.

 

 Voorwoord voorzitter Stichting Groote Societeit Jeugd & Cultuur -- Remy Manderveld

“Cultuur is de levensstijl van een samenleving”

Als voorzitter van de “Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur” is het fijn om vast te kunnen stellen dat wij met onze stichting een bijdrage hebben kunnen leveren aan de bovenstaande uitspraak. Onze stichting heeft de afgelopen 8 jaar geprobeerd de Maastrichtse jeugd kennis te laten maken met de cultuur van andere jeugdgezelschappen en deze kennis maken ook met elkaar te delen zodat men kan ervaren dat samen musiceren een andere levensstijl kan ontwikkelen.

Tijdens de apotheose die plaatsvindt op 26 januari 2019 gaat de Maastrichtse Jeugd onder leiding van Sally Dansgezelschap de stad laten kennismaken met de ontwikkeling die zij de afgelopen 8 jaar hebben door gemaakt.

Toen de stichting het plan opvatte om de “Maastrichtse Jeugd en Cultuur” op te starten had zij twee doelen en een van deze doelen was de kwaliteit van de musicerende en dansende jeugd te verbeteren. De andere was het plezier in het dansen en het musiceren te verbeteren. Onze stichting is de mening toegedaan dat u beide facetten op 26 januari 2019 zult kunnen vaststellen.

We wensen de jeugd zeer veel plezier toe tijdens hun repetities en de uitvoering en hopen dat u als publiek zult genieten van de schitterende uitvoering op muziek van de “Bolero”.

Verder dankt onze stichting een ieder die met woord en daad ons de afgelopen jaren heeft bijgestaan.

Remy Manderveld, voorzitter

 

“Erik Kierkels artistiek workalholic”

Erik Kierkels geeft ieder kunstwerk een eigen ziel, een eigen identiteit. Balans en harmonie zijn kernwoorden in zijn gehele oeuvre. Het creeren van nieuwe kusntwerken  is een continue proces waarbij de verbeeldingskracht de waarneming herschept tot een authentiek kunstwerk .
Zijn beeltenissen, paarden, stieren, figuren, karakterbeelden.  ze zijn speels, energiek en dynamisch, soms als fragmenten  of als reliëf weergegeven, Al 36 jaar inspireren deze oerbeelden de in 1958 geboren Erik Kierkels tot het scheppen van zijn expressieve kunstwerken.

In zijn atelier is een continue proces gaande waarbij de grenzen van de materie worden opgezocht, een dynamische wisselwerking tussen vorm enerzijds en de materie, verf, glas, brons, anderzijds. Vol uitdagingen in de afweging tussen waarneming en herscheppen van de werkelijkheid.

“Het is geen optelsom van handelingen , het is een open proces waarbij ruimte is voor het moment van creëren en er iets nieuws ontstaat”;  stelt Erik Kierkels.  De Limburgse kunstenaar maakt sculpturen en schilderijen waarin de spanning van een beweging, van stier en paard, figuur en karakters , kortom de essentie van een alledaags moment gevangen is. 
Door de internationale erkenning van zijn totale oeuvre; schilderijen, sculpturen in glas en brons, krijgt Erik  rust en ruimte om zich volledig te wijden aan zijn passie.

Het Kunstwerk "Grande Finale" in wording:

 

 

Contactgegevens; arthega@home.nl 
06-23479209 / 077-3075719.

 

ster Home   ster De Maastrichtse Jeugd Zingt ster De Maastrichtse Jeugd Musiceertster De Maastrichtse Jeugd danst