ster De Dag ster Masterclass ster Dansgroepen ster Sponsoren ster ContactTwitter

 

“De Maastrichtse Jeugd Danst “ d.d. 8 november 2014.

Maastricht heeft haar doelstelling Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te worden tot grote spijt van de Stichting Groote Societeit Jeugd & Cultuur  niet kunnen realiseren ondanks het brede draagvlak dat men had weten te creëren .

Vanuit o.a.  deze doelstelling heeft ook de Groote Societeit in 2010 ter gelegenheid van haar 250 – jarig  bestaan  de Stichting opgericht met als doel om het historisch gedachtegoed van de Groote Societeit opnieuw leven in te blazen door om de twee jaar een culturele activiteit te organiseren voor de jeugd onder de 25 jaar. In 2010 hebben we met veel succes  “De Maastrichtse Jeugd Zingt “ georganiseerd en in 2012  “ De Maastrichtse Jeugd Musiceert”. Daarnaast organiseert de culturele commissie van de Groote Sociëteit  4 keer per jaar een cultureel zondagmiddagmatinee waarbij de jeugd een podium geboden wordt .

Op 8 november 2014 zal “De Maastrichtse Jeugd Danst “ gestalte krijgen, wederom in de Bonbonnière.

In januari 2013, na de evaluatie van de “Maastrichtse Jeugd Musiceert “  zijn we gestart met de formulering van het project , het opstellen van de begroting, overleg met diverse instanties en het aantrekken van de artistiek leider. De subsidieaanvragen gingen in november de deur uit en In december 2013 en januari 2014 vond er overleg plaats met de artistiek leider en de dansgroepen. In dit overleg werden de doelstellingen van de Stichting verhelderd en de wensen van de dansgroepen geïnventariseerd . In de daarop volgende periode werd het draaiboek verder uitgewerkt .

Op basis van de verkregen subsidies werd in mei de beslissing genomen dat het project definitief kon doorgaan. Ruim 150 dansers van een  7 – tal dansscholen uit Maastricht  zullen deelnemen.
Evenals bij voorgaande edities worden ze ontvangen in de Groote Societeit op het Vrijthof om 11.00 u. Aansluitend trekken ze, voorafgegaan door de harmonie  “Kunst Door Oefening “door het hart van Maastricht naar de Bonbonnière waar alle dansscholen een optreden zullen verzorgen van plm. 7 minuten . Na de lunch  vinden de masterclasses plaats , die niet toegankelijk zijn voor publiek , en aansluitend een gezamenlijk defilé  voorafgaande aan de grande finale.

Uiteraard zullen ook de  jeugdkoren  “Beltoontjes en Sjamaes”  alsmede  het leerling orkest Harmonie St. Michael Heugem” een optreden verzorgen  in de grande finale.

De bekende Limburgse kunstenaar Erik Kierkels heeft ook nu weer een beeldje gecreëerd dat uitgereikt zal worden. Daarnaast ontvangen alle deelnemende groepen een “geldprijs” die besteed zal moeten worden  aan verdere professionalisering.

Commissie van aanbeveling

Dhr. Jacques Costongs            Voormalig wethouder Gemeente Maastricht
Mevr. Vivian Heijnen                 Voorzitter CDA – fractie Maastricht
Mevr. Maud Douwes                   Philharmonie Zuid-Nederland, Marketingcommunicatie
Dhr.Marc Huynen                      Artistiek leider “Maastrichtse Jeugd Musiceert”
Dhr. Harrie Spronken               Artistiek leider “Maastrichtse Jeugd Zingt”

“ De Groote Sociëteit bouwt aan de toekomst van haar verleden” blijft ons motto om ook de derde editie.

 

 

 Voorwoord voorzitter Stichting Groote Societeit Jeugd & Cultuur -- Remy Manderveld

“Dansen is net als een goede vriendin voor mij als ik me even rot voel maakt het mij weer blij. Dan kan ik me even helemaal laten gaan soms met bloed zweet of traan. Elke dag is dansen er weer voor mij en dat maakt me vaak zo blij. Dansen is mijn manier van dingen verwerken al zul je dat niet merken. Ooit hoop ik met dansen ver te komen. Maar dat zijn vaak alleen maar dromen.”

Bovenstaande  tekst die ik op Internet vond, sprak me zeer aan en met name de laatste twee zinnen sluiten goed aan bij het gedachtegoed van de Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur.

Toen wij ongeveer 8 jaar gelden vanuit het 250 jarig bestaan van de Groote Sociëteit de Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur oprichtten was ons uitgangspunt de Maastrichtse jeugd plezier te bezorgen in hun cultuur uiting en een impuls bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit.

Ook deze keer is het de stichting wederom gelukt 130 Maastrichtse jeugdige dansers een dag aan te bieden die voldoet aan beide criteria.

Met het enthousiasme van Bernadet Schouten (artistiek leider) en Ronald Wintjens  (masterclassdocent) hebben wij twee toppers in huis die de jeugd gaan laten genieten die dag en ook gaan bijdragen om ver te komen met dansen.

Ook hebben we voorafgaand aan 8 november bij de dansgroepen mogen proeven aan hun enthousiasme deze dag aan te grijpen om hun kunnen te tonen maar ook zich open te stellen om te leren.

Deze dag kan alleen maar slagen door de subsidiegevers en de mensen buiten ons bestuur, die ons met raad en daad hebben bij gestaan. Dank daarvoor.

Fijn is het om vast te stellen dat de jeugdkoren en de jeugdharmonie het een eer vinden deze dag te mogen optreden.

Jullie inspiratie geeft ons de moed om door te gaan en in 2016 de Maastrichtse Jeugd Musiceert te organiseren en in 2018 een grote finale met afgevaardigden van alle disciplines.

Ik wens iedereen 8 november een culturele dag toe die bij de jeugd een motivator is zich te blijven ontwikkelen en hun droom waar te maken.

Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur
Remy Manderveld
Voorzitter

 

Voorwoord President Groote Societeit Maastricht -- Drs. Ben Bormans

Het motto “De Groote Societeit bouwt aan de toekomst van haar verleden” blijft de leidraad voor de Groote Societeit om evenementen voor de jeugd te organiseren. Vanaf de oprichting van de Groote Societeit in 1760 heeft het bestuur aandacht besteed aan culturele evenementen.

Het bestuur van de Groote Societeit is ervan overtuigd dat het stimuleren van kunst en cultuur onder de jeugd een belangrijkje steunpilaar is om gestalte te geven aan haar motto. De jeugd vormt de toekomst van de Groote Societeit. In het kader van haar 250 – jarig bestaan is de Stichting Groote Societeit Jeugd & Cultuur hiertoe opgericht. 

De  financiële bijdrage van de leden is belangrijk maar vooral de inzet, motivatie en betrokkenheid van de Stichting Groote Societeit Jeugd & Cultuur om in het kader van het motto activiteiten voor de jeugd te organiseren is bepalend voor het succes. Daarnaast dank aan de gastouders, leden van de Groote Societeit die de dansgroepen begeleiden.

Het festijn “De Maastrichtse Jeugd Danst “  op 8 november belooft een fantastisch spektakel te worden. Ruim 125 jongeren die dansen staan centraal en zullen na ontvangst in de Groote Societeit op het Vrijthof , begeleid door de Harmonie Kunst Door Oefening ,  vertrekken naar de Bonbonnière.

Tijdens hun tocht door de stad zullen ze een aantal optredens verzorgen om aansluitend na hun presentatie een masterclass te volgen. Aan het eind van deze dag zullen ook de koren Sjamaes en De Beltoontjes ( Maastrichtse Jeugd Zingt 2010) evenals  het leerling orkest Harmonie Michael (Maastrichtse Jeugd Musiceert 2012 ) deelnemen aan de Grande Finale die door de dansende jeugd wordt opgevoerd.  De artistiek leider Bernadet Schouten en masterclassdocent Ronald Wintjes staan hier garant voor.

Drs. Ben Bormans
President Groote Societeit

 

Voorwoord Maud Douwes

"De jeugd heeft de toekomst".

De Maastrichtse jeugd zingt, musiceert en danst de toekomst tegemoet.

In 2008 maakte ik kennis met enkele bestuursleden van de Stichting Jubileum Groote Sociëteit. Zij waren op zoek naar een cultureel cadeau om aan de stad Maastricht te overhandigen in het kader van het 250-jarig bestaan van de Groote Sociëteit in 2010.  Direct was duidelijk dat zij zich hierbij wilden richten op de jeugd, om door middel van kunst & cultuur de ontwikkeling van jonge mensen te versterken.

Met veel plezier heb ik in die periode enkele maanden meegewerkt aan de organisatie van het jubileumproject ‘de Maastrichtse Jeugd Zingt’. Ik kreeg daarbij niet alleen veel energie van de inzet die de bestuursleden vertoonden om dit project te laten slagen, maar ook van de deelnemende kinderen die door dit project een stapje hoger op de muzikale ladder konden klimmen.

En dat is mijn persoonlijke missie: mogelijkheden zien en creëren om muziek dichtbij mensen te brengen. Muziek heeft de eigenschap direct het gevoel aan te spreken waardoor emoties zoals blijdschap en verdriet zonder omwegen geraakt worden. Dit maakt mensen uiteindelijk gelukkiger en ieders leefomgeving een stuk leefbaarder.

Dat de Groote Sociëteit Maastricht Jeugd en Cultuur ‘dans’ centraal plaatst tijdens deze derde editie in november 2014, doet mij veel deugd. Deze mensen zijn er in geslaagd de plannen uit 2008 te realiseren waardoor honderden kinderen nu plezier kunnen beleven aan muziek en dans en zich erin kunnen ontwikkelen. Want daar gaat het tenslotte om: op jonge leeftijd iets vinden waar je blij van wordt en waarmee je je gevoelens kunt uiten. Om er tenslotte gelukkiger door te worden.

Ik wens u allen een zeer geslaagde ‘de Maastrichtse Jeugd Danst’ toe met veel muziek, plezier en verbondenheid tussen u en onze jeugd, opdat Maastricht de toekomst positief tegemoet gaat.

Maud Douwes
relatiemanager bij de philharmonie zuid-nederland

 

De artistiek leider op 8 november is Bernadet Schouten. Hierbij wordt ze ondersteund door Ronald Wintjes.  

Beiden geven kort aan waarom ze  van harte “De Maastrichtse Jeugd Danst” mede gestalte willen geven.


artistiek leider --- Bernadet Schouten


“Ik heb gedurende mijn lange carrière in de danswereld van Zuid Limburg zoveel kinderen dansplezier mogen bijbrengen, zowel als oprichtster en docent van Impulse ballet en dans, als in mijn functie als hoofd van de afdeling dans van Kumulus.
Dansplezier, niet alleen voor de kinderen die heel gemotiveerd elke week naar dansles komen, maar ook voor de kinderen in de verschillende wijken van Maastricht en de kinderen/jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs in Maastricht en omstreken, door ze kennis te laten maken met dans.
Het gaat uiteindelijk om het plezier dat kinderen beleven om te bewegen en dansen.
Het is goed voor je muzikale ontwikkeling en….bovendien is het goed voor de gezondheid en je humeur.
Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik werd gevraagd door de  Stichting Groote Sociëteit  Jeugd & Cultuur om de artistieke leiding op me te nemen van  ”De Maastrichtse Jeugd Danst”
Ik voel me vereerd dat 7 gerenommeerde dansscholen hun medewerking gaan verlenen aan dit fantastische initiatief en ik hoop dat veel Maastrichtse kinderen/jongeren meedoen en/of  komen op 8 november en denken: dat wil ik ook…….dansen!!! “

 


Ronald Wintjes


“Dansgezelschap Project Sally Maastricht, onder leiding van Stefan Ernst en Ronald Wintjens, maakt dans voor jong, jongeren en iedereen jong van hart”.
Vanuit hun thuisbasis in Maastricht, precies op de grens waar Nederland, België en Duitsland elkaar ontmoeten, verzamelt Project Sally Maastricht jonge dansers om zich heen vanuit de hele wereld om hun talenten tot bloei te brengen, de taal en esthetiek van dans te spreken en een jong publiek te inspireren en letterlijk in beweging te zetten. Hun producties laten een grote indruk achter in de harten en hoofden van het publiek.

 

       

 

Impressie Generale Repetitie "De Maastrichtse Jeugd Danst"

 

Dansgroepen -- 8 november 2014 --- "De Maastrichtse Jeugd Danst"


Beats and Bars  o.l.v  Harold, Shauny en Mitchell Lousberg

Na veel en hard trainen behaalden Harold en Chantal in 1982 en 1983 de Nederlands kampioenstitel bij de amateurs in de  Latijn Amerikaanse dans.

Met veel passie hebben ze in 1984 Beats and Bars opgericht  en tegelijkertijd reisden ze nog vele jaren over de gehele wereld als professional.

Tijdens en na hun loopbaan zijn ze gaan lesgeven in verschillende dansdisciplines van stijldansen tot Hip Hop, van Zumba tot Pilaxing.

 


Dansschool Bernaards o.l.v. Chris Bernaards

Dansschool Bernaards is de oudste dansschool van Maastricht. Er wordt niet alleen les gegeven in Stijldansen, Latin Amerikaans , Hip Hop en Breakdance maar er is ook veel aandacht voor de jeugd.

Kidswing is een dansprogramma waarbij de jeugd spelenderwijs kan kennismaken met muziek, ritme en dans.

Het ouderwetse imago van de Samba, Cha Cha , Rumba en Paso Doble wordt in een gezellige cursus in een hip jasje gestoken.Dansschool Kumulus o.l.v. Heidi Vos      


De dansafdeling van Kumulus staat garant voor kwaliteit en diversiteit. Een team van enthousiaste en dynamische docenten verzorgt verschillende disciplines , voor verschillende leeftijden en verschillende niveaus.
Dansers van Kumulus  o.l.v. Anne Bakker en Heidi Vos zijn zeer enthousiast en vereerd om deel te nemen aan “De Maastrichtse Jeugd Danst “.  Het is een buitenkans om in eigen stad  en voor eigen publiek te laten zien wat ze het liefst doen en dat is DANSEN. De passie voor DANS verbindt hen en zet hen aan tot steeds beter willen doen  en grenzen te verleggen.
Kennis maken met andere liefhebbers van DANS  uit Maastricht is bijzonder en leuk. De dansers en choreografen verheugen zich op deze dag.

Heidi Vos coördinator Dansafdeling Kumulus
Kumulus: centrum voor de kunsten  Gemeente Maastricht

 

Jeugdkoor De Beltoontjes

Het is leuk, gezellig en leerzaam voor kinderen om te zingen in een koor. Ook in de wijk Belfort en omgeving wilden kinderen graag zingen, maar er was geen koor. Daarom is in oktober 2006 een jeugdkoor opgericht. Het koor kreeg de naam 'De Beltoontjes'. Sinds augustus 2007 staat het koor onder leiding van Petra Lamberts. Kars Grit zorgt voor de begeleiding op piano.

Sinds de oprichting is het koor uitgegroeid tot een vereniging met 38 enthousiast zingende jongens en meiden in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Iedere week zingen de kinderen uit volle borst en wordt er flink geoefend voor de optredens. De Beltoontjes zingen leuke en populaire liedjes, onder andere uit de top 40, kids top 20, uit musicals en films. En het blijft niet bij zingen alleen: want stilstaan bij een swingend liedje, dat kan natuurlijk niet!

De Beltoontjes treden regelmatig op, bijvoorbeeld bij kerstconcerten, nieuwjaarsconcerten, tijdens carnavalszittingen, in zorgcentra en soms ook in de kerk van Belfort. In oktober 2009 heeft het koor meegedaan aan het kinderkorenfestival van L1, waar ze hogen ogen gooiden met 'ik voel me zo verdomd alleen' uit de musical Ciske de Rat. In Maastricht is het koor ook bekend als het 'Sinterklaaskoor', want het is inmiddels is het een traditie dat de Beltoontjes zingen bij de intocht van Sinterklaas in Maastricht.

 

Kinderkoor Sjamaes

Kinderkoor Sjamaes werd in 1980 opgericht in de Maastrichtse wijk Scharn ( in het dialect : Sjaan), vandaar de naam Sjamaes. Het koor staat onder begeleiding van Fabienne  Kortooms en telt ongeveer 40 kinderen in de leeftijd van 6 tot 19 jaar.

Het kinderkoor zingt uiteenlopende muziekstijlen van kerkmuziek en opera tot pop en musical, waarbij er meestal meerstemmig wordt gezongen. De begeleiding bestaat uit piano en drums, maar er wordt ook a capella gezongen.

In de loop van de  34 jaar dat Sjamaes bestaat, heeft het koor een redelijke reputatie opgebouwd.  In 2005 heeft Sjamaes meegewerkt aan de opera La Bohème en in 2007 aan opera Carmen, twee producties van Opera Zuid.

In 2009 is Sjamaes te zien geweest op de Duitse televisie bij het programma “Wilkommen bei Carmen Nebel”. In juli waren zij te gast bij de Vrijthofconcerten van André Rieu. Samen met Carmen Monarcha zongen zij het lied “Earth Song” als eerbetoon aan Michael Jackson. Met dit lied was het koor in alle 8 shows tijdens de kerstperiode te zien in Brussel, Antwerpen, Arnhem en Hasselt.
In oktober 2010 deed Sjamaes mee aan de masterclass “De Maastrichtse Jeugd Zingt” georganiseerd door de Groote Societeit  in het kader van haar 250 –jarig bestaan , waar zij de aanmoedigingsprijs won.

In juli 2011 heeft Sjamaes in het kader van de Heiligdomsvaart samen met twee  andere koren die ook deelnamen aan  de “Maastrichtse Jeugd Zingt “ het voorprogramma verzorgd van het  London Gospel Choir . Daarnaast heeft Sjamaes met plezier meegewerkt aan de Kerst-dvd van André Rieu.

Ook in 2012 heeft Sjamaes verschillende speciale optredens gegeven, zoals met het Belgisch kinderkoor KiDi en met het blazersensemble Zuiderwind. Het jaar werd afgesloten  met een prachtig Weihnachtskonzert in Recklingenhausen, waar de kinderen samen met het ruim 80 man sterke Ruhrkohle Chor optraden.

In 2013 was Sjamaes te gast tijdens een drietal feestelijke jubileumconcerten van het Arka Symfonieorkest uit Maastricht, waar onder meer de Carmina Burana  van Carl Orff opgevoerd werd. Ook heeft het koor enkele uurtjes in de opnamestudio doorgebracht om een deel van de vrolijke Maastrichtse kinderliedjes van de CD “Kakkestolemeie “van de Veldeke Krink Mestreech in te zingen. Het jaar werd afgespoten met een mooi optreden tijdens het jaarlijkse kerstconcert van De Mestreechter Staar.

In 2014 trad Sjamaes op met de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht tijdens het Royal Mid Lent Concert, waarin swingende musicalnummers ten gehore werden gebracht . In juli volgden de kinderen een geweldig fijne en leerzame workshop van Herma van Piekeren , die onder meer muzikaal kinderleider is bij veel Joop van den Ende producties.

 

Harmonie St. Michael Heugem

Harmonie St. Michael heeft tevens een leerlingenorkest, waarin beginnende muzikanten van alle leeftijden geoefend worden in het gezamenlijk musiceren. Het leerlingenorkest staat onder leiding van dirigent Remy Wolfs.

Het doel van het leerlingenorkest: Het laten wennen van leerlingen aan het samenspelen in groepsverband en een brug te slaan tussen leerling en muzikant in het orkest. Hierbij is het streven om de leerlingen via dit orkest op een zodanig niveau te brengen dat ze op een verantwoorde wijze kunnen instromen in het harmonie orkest.

 

Kunstwerk 2014 -- Erik Kierkels

Zoals ook in voorgaande jaren zal door de jury weer een beeldje uitgereikt worden als aanmoedigingsprijs.. Het beeldje is van de hand van Erik Kierkels die voor ieder beeld zijn eigen cocktail mixed.

Erik Kierkels maakt modellen, danseressen, paarden en stieren in brons.

De beelden  worden massief opgebouwd in was, waarna door schrapen en smelten ieder detail  zijn eigen structuur krijgt. Tijdens dit proces kunnen er met een bijl hele stukken afslagen worden. Dit vernietigen en opbouwen  is voor Kierkels een wezenlijk onderdeel om een nieuwe  beeld te maken.  Door het constant scheuren en kappen in de wasonderdelen ontstaan nieuwe spannende composities die ieder model, paard of stier boven het alledaagse doen uitstijgen.
Kierkels zegt hierover; Door de vormen los te halen van hun betekenis kun je je bezig houden met het  karakter wat je wilt uitbeelden , je kunt afstand nemen van de werkelijkheid en de intuïtie krijgt de  overhand.
Na een aantal bewerkingen  lassen, polijsten en ciseleren  krijgt  iedere sculptuur zijn eigen kleur of patina . Een cocktail van diverse chemicaliën  zorgt voor een bijzondere warm bruin/rode gloed .

Zijn krachtige dieren  spotten met de zwaartekracht  ze dansen,  zweven , steigeren.
Sensueler  zijn de vrouwenfiguren , naakt of  met subtiel  gemodelleerde  draperieën.
Uitdagend,  trots , soms erotisch, spelen de modellen en dieren met de kijker. Ze nodigen uit om mee te doen met hun ritmische dans en letterlijk de structuren te bekijken en vast te pakken .

Erik zegt over zijn werk: “ Ieder beeld is een gevecht. Je moet inzicht hebben in de anatomie, maar ook de vrijheid nemen deze los te laten en nieuwe mogelijkheden uitproberen.
Een nieuw beeld kan beginnen bij het lezen van een boek,  de sportschool , een CD ,een televisie-uitzending  of een theatervoorstelling.
Omdat  brons een geweldige uitstraling heeft  en  anderzijds kostbaar is , moet je erg zeker zijn van  ieder  ontwerp. Ieder beeld moet telkens weer aan hoge eisen voldoen.
Je moet  het gevoel krijgen opnieuw het mooiste en beste gemaakt te hebben”.

De werkdag begint  vaak  met een rondgang door de beeldentuin .Hij zegt hierover;”Het is een mooi begin van de dag ,een terugblik naar en  herinnering aan  het ontstaan van deze beelden. Puur genieten  om je beelden  aan huis te hebben”.

Per jaar maakt Erik Kierkels voor zijn nieuwe collectie twaalf tot vijftien nieuwe creaties.  Opdrachtgevers zijn Gemeenten , Instellingen of het bedrijfsleven. Zijn werk is opgenomen binnen collecties in Duitsland , België, Frankrijk en Zwitserland.  Steeds vaker vinden ook particulieren de weg naar zijn beeldentuin. 

Een afspraak voor een rondleiding is snel gemaakt.

 

8 november 2014 --- Programma ---  “MAASTRICHTSE JEUGD DANST  “

                
11.00 u. ----- Ontvangst dansscholen  in de Groote Sociëteit .Welkom en toelichting op het rogramma .

11.45 u.  ---- Vertrek In optocht naar de Bonbonnière  onder begeleiding van Harmonie Kunst
Door Oefening . Op verschillende plaatsen in de stad wordt een korte uitvoering
gegeven.

12.45  u. ---- Optreden dansscholen:  na de parade vinden er  optredens plaats  door plm. 125 dansers  van de volgende scholen: Dansschool Bernaards,  Kumulus centrum voor de kunsten, Dansschool Beats and Bars,

13.45 u. ---- Lunch

14.45 u. ---- Workshops

16.45 u. ---- Pauze 

17.00 u. ---- Eindpresentatie door de koren Beltoontjes en Sjamaes, Leerling orkest Harmonie
Heugem ,aansluitend buikdanseres  Kyara Floris en tot slot de “GRANDE FINALE” door de dansscholen.

17.45 u. ---- Prijsuitreiking  kunstwerk en aanmoedigingsprijzen,  evenals een toelichting  op het juryrapport