sterDe Dag ster Masterclass ster Deelnemers ster Sponsoren ster ContactTwitter

 

“De Maastrichtse Jeugd Spreekt” d.d. 5 november 2016

Motto: De Groote Sociëteit bouwt aan de toekomst van haar verleden!

Uitgangspunt

De Groote Sociëteit, opgericht op 1 oktober 1760, bestond  in 2010 tweehonderdvijftig jaar. Vanaf het begin van de oprichting heeft het cultuuraspect altijd centraal gestaan. In het kader van dit jubileum zijn een aantal  festiviteiten voor de jeugd georganiseerd door de Stichting Groote Societeit Jeugd & Cultuur, speciaal opgericht om het motto “De Groote Societeit bouwt aan de toekomst van haar verleden” handen en voeten te geven door culturele projecten voor de jeugd te organiseren in de periode 2010-2018.

Het eerste project vond plaats  in oktober 2010  De Maastrichtse Jeugd Zingt”, waarbij de focus lag op jeugd in en rond Maastricht die actief is in koren.
Een project dat zeer positief ontvangen is door koren, ouders,maatschappelijke organisaties, bestuurlijke overheden etc. Dit blijkt uit het feit dat verschillende koren een optreden hebben verzorgd tijdens de Heiligdomsvaart  samen met het London Community Gospel Choir. Eveneens vond er op 6 november in het Theater aan het Vrijthof een uitvoering plaats door plm. 100 koorleden samen met een jeugdharmonieorkest met 140 muzikanten, gevormd uit 5 harmonieën uit Maastricht en omgeving.

Op  3 november 2012 werd in Bonbonnière (gesticht door de Groote Sociëteit) een nieuw project “De Maastrichtse Jeugd Musiceert “ georganiseerd  .
Voor de jeugd werd op het gebied van muziek  de mogelijkheid geboden op te treden  
( podiumervaring  op te doen ) en de kwaliteit te verbeteren . Aansluitend werden er een drietal Masterclassesgeorganiseerd, waarbij de muzikanten door toppers op het gebied van musiceren werden gestimuleerd om nog beter te presteren en vooral nog meer te genieten van het samen musiceren     ( pedagogisch – didactische component ) .
Ook namen  een tweetal koren deel die hebben deelgenomen aan de “Maastrichtse Jeugd Zingt”  .

Op 8 november 2014 kreeg het project De Maastrichtse Jeugd Danst gestalte in de Bonbonnière .
Hieraan namen een 120 tal jeugdige dansers deel alsmede  een aantal  deelnemers ( 100 ) uit 2010 en 2012, te weten Sjamaes en de Beltoontjes als ook  en het Jeugd Harmonieorkest Heugem.
Dit festijn werd zeer gewaardeerd door de deelnemers en het publiek in de straten van Maastricht  waar door de dansers verschillende optredens werden verzorgd en in de Bonbonnière.
We constateren dat onze projecten leiden tot een aanwas van leden bij de deelnemende verenigingen. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst van de verenigingen in de stad.

Na deze projecten  hoopt de Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur in 2016 en 2018  een cultureel project op te zetten, door het  kunstgenre  “declameren”  toe te voegen in 2016 en in 2018 een “muziektheater” te realiseren waarbij zang, muziek, dans en declamatie vertegenwoordigd zullen zijn.  De projecten zullen respectievelijk de  titel dragen : “Maastrichtse Jeugd Spreekt “ en “Maastrichtse Jeugd Stem van de Toekomst
Zo blijft zij in de gelegenheid met en vanuit haar missie, op cultureel gebied een bijdrage leveren aan de stad Maastricht .

2016  “De Maastrichtse Jeugd Spreekt “

Onderwerpen:  declamatie – poëzie – rappen – theater– sketches - videoclips

Algemene doelgroep: ‘Jeugd in de breedste zin van het woord’ waarbij we niet alleen jeugd uit alle culturele bevolkingsgroepen betrekken die een bepaalde discipline op declamatiegebied uitvoert, maar ook zo mogelijk jeugd met een geestelijke of lichamelijke handicap die een bijdrage kan leveren in de totale presentatie op de uitvoeringsdag. We denken hierbij o.a. aan Kumulus, wijktheaters, vooropleiding toneelacademie, scholen voor speciaal onderwijs enz.

Op weg van de Groote Societeit naar de Bonbonnière , traditiegetrouw voorafgegaan door de Harmonie Kunst Door Oefening, zullen er in de stad diverse optredens plaatsvinden door de deelnemers, koren, orkesten en dansgroepen. De ervaring leert dat duizenden mensen kunnen genieten van deze  geregisseerde “spontane “optredens.

Tijdens de presentaties in de Bonbonnière zullen de deelnemers van elkaars optreden genieten en zullen  er ongeveer 500 personen extra publiek aanwezig zijn. De slotmanifestatie zal gestalte krijgen door een gezamenlijk optreden van de deelnemers alsmede van de dansgroepen , jeugdorkest  en  met een tweetal  koren . De compositie “De trein die niet vertrok” van Wiel Custers en Robert Weirauch, geschreven en gecomponeerd bij het 250 – jarig bestaan van de Groote Societeit ,  zal een plekje krijgen in de uitvoering .

Een jury, samengesteld uit de artistiek leider en masterclassdocenten , zal beoordelen wie van de “declamanten”  een aanmoedigingsprijs krijgt die aan het einde van de middag door de president van de Groote Sociëteit zal worden uitgereikt. Tevens zullen zij in een juryrapport aangeven welke verbeterpunten en kansen er liggen .

De prijzen in 2016 bestaan uit een geldbedrag dat door de deelnemers   besteed dient te  worden om kwaliteitsverbetering door te zetten. Als aandenken krijgt de “declamant “ groep  of individu een aanmoedigingsprijs , een beeldje, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door de kunstenaar Erik Kierkels die ook de beeldjes voor de vorige edities heeft ontworpen.

Uiteraard zullen de ouders, sponsors en vertegenwoordigers van de overheden, alle partijen met wie contacten zijn opgebouwd en leden van de Groote Sociëteit worden uitgenodigd tijdens deze masterclass en uitvoeringen aanwezig te zijn. De ervaring leert dat meer dan 500 belangstellenden deze dag bezoeken naast de duizenden in de straten van Maastricht die daar van de diverse optredens zullen genieten.

Samen zingen, musiceren, dansen en declameren :

Alle voorgaande culturele uitingsvormen zijn essentieel voor een evenwichtige lichamelijke , sociale  en geestelijke ontwikkeling. Cultuuruitingen hebben veel mentale aspecten. Bij alle uitingsvormen  oftewel kunstvormen,  komt er zeer veel energie vrij. Deze energie is belangrijk voor de  sociaal- emotionele ontwikkeling en stimuleert  het creatief denken van de deelnemers.  Het samen plezier  beleven en kennis nemen van de “kunst” van anderen is een forse stimulans in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Artistiek team 2016

Er is een artistiek team samengesteld met een artistiek leider, Linda Wings,  die verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van de masterclass.

Thema

Het thema van de masterclass  in 2016 zal zijn : “Maastrichtse Jeugd Spreekt  “.

Deelnemers:

Het deelnemersveld van  plm. 70 kinderen, wordt o.a. gevormd door de theaterschool Kumulus, muziekschool Lanaken en een aantal individuele deelnemers.
Aan de slotmanifestatie nemen deel. dansgroep Kumulus zal deelnemen aan de slotmanifestatie
Jeugdorkest St. Michael Heugem en een vertegenwoordiging van de koren , Sjamaes en de Beltoontjes.

Tijdsplanning, Datum en locatie:

-datum: 5   november  2016 

-locatie: 2016 Groote Societeit en Bonbonnière , evenals optredens op diverse locaties in Maastricht

-tijdstip in 2016 : 11.00 u. – 18.15  u. optreden en masterclasses. De masterclasses worden verzorgd door drie docenten die elk een masterclass geven van plm. 50 minuten.

Programma:

11.00 uur: 

Ontvangst deelnemers   en gasten onder genot van koffie of fris en broodje door president Groote Sociëteit in de Groote Sociëteit op het Vrijthof te Maastricht .
Toelichting op het programma door de voorzitter van de Stichting Groote Societeit    Jeugd & Cultuur  en de artistiek leider . Aansluitend  in optocht naar de Bonbonnière onder begeleiding van harmonie Kunst Door Oefening.

12.45 uur: Optreden van de deelnemende groepen en individuele deelnemers

15.00 uur:  3 masterclasses die in verschillende zalen plaatsvinden

17.45 uur: Gezamenlijk optreden door de deelnemers, dansgroep, orkest en zangkoren en aansluitend prijsuitreiking

18.15 uur:  Afsluiting met hapje en drankje .

De projecten  worden ,zonder onkostenvergoeding,  gerealiseerd door zeven bestuursleden van de Stichting Groote Sociëteit Jeugd & Cultuur ( 5 leden van de Groote Societeit en 2 externe leden ) , 8 gastouders ( leden van de Groote Sociëteit met als taak de deelnemers vooraf een aantal keren te bezoeken, als begeleider op te treden op 5 november 2016 en de deelnemers   ook na 5 november nog eens te bezoeken ) , een artistiek leider, 3 masterclassdocenten, een EHBO ploeg en een tiental praktische ondersteuners.

Samenstelling bestuur:
Remy Manderveld: voorzitter                   06-22457618
Ben Bormans: secretaris                             06-22392693     
Hans Pfeil: penningmeester
Claudia Alsdorf: lid
Vincent Eggen: lid

 Voorwoord voorzitter Stichting Groote Societeit Jeugd & Cultuur -- Remy Manderveld

Ieder jaar is het weer de vraag lukt het de Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur om voldoende geld en deelnemers bij elkaar te krijgen om een activiteit van de Maastrichtse Jeugd te organiseren.

Met veel plezier kunnen wij u mededelen dat ons dat voor 2016 wederom gelukt is en  dat we op 5 november 2016 „De Maastrichtse Jeugd Spreekt“ organiseren.

Fijn is het om vast te stellen dat de organisatie van de „Maastrichtse Jeugd......“ steeds meer en meer een begrip wordt in Maastricht. We kunnen dat vaststellen aan het feit dat wanneer wij in de stad op zoek gaan naar contacten we snel onze afspraken krijgen maar ook dat er hulp geboden wordt ongeacht op welke gebied onze vraag ligt.Onze dank hiervoor!

Het thema voor 2016 is de „Maastrichtse Jeugd Spreekt“ een thema met diverse invalshoeken: toneel. poezie, rap, mime etc etc.. Het is onze artistiekleidster Linda Wings gelukt een evenwichtig programma te maken waarin alle spreekvormen aan bod komen.

Ook nu staat op 5 november 2016 centraal: plezier om samen met de andere jeugd te werken en om de kwaliteit te verbeteren van de prestatie.

Een kwaliteitsverbetering die niet alleen die dag centraal staat via masterclasses maar ook door de donaties die de deelnemers krijgen om na afloop van deze dag hun kwaliteit te verbeteren.

Door samen te musiceren, te dansen en te zingen, de onderwerpen van de afgelopen jaren zien wij in de stad samenwerkingsverbanden ontstaan die het gevolg zijn van de „Maastrichtse Jeugd“. Samenwerkingsverbanden die ook weer betekenen dat men met andere kunstvormen kennis maakt en door daarin te participeren wordt de kwaliteit verbeterd. Uiteindelijk is de jeugd de basis van het culturele leven van Maastricht.

Wij wensen de deelnemers aan de Maastrichtse Jeugd Spreekt een leerrijke dag toe!

Remy Manderveld, voorzitter

 

Voorwoord President Groote Societeit Maastricht -- Jo Kneepkens

Beste vrienden van de Maastrichtse Jeugd spreekt,

„De jeugd spreekt en heeft  de toekomst“; twee belangrijke gegevens, welke al altijd golden en zeker in deze onrustige tijd van toepassing en belangrijk zijn. Dit kan geschieden in allerei vormen en op allerlei wijzen!

Dit jaar doet de Maastrichtse jeugd dit onder andere in een muzikaal kader, waarin declamatie – poëzie – rappen – theater– sketches – videoclips centraal staan.

Dit alles is bestanddeel van een langjarig cultureel project, welk in 2010 is bedacht en opgezet door leden van de Groote Sociëteit onder het motto “De Groote Sociëteit bouwt aan de toekomst van haar verleden”.

Echter om dit te realiseren moeten ieder jaar weer een aantal randvoorwaardes worden ingevuld en het is de Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur ook dit jaar weer gelukt om dit voor elkaar te krijgen.

Als President van de Groote Sociëteit ben ik hier erg verheugd over en spreek ik mijn grote waardering uit aan het organiserende comité. Alvast “chapeau” hiervoor!!! 

Tevens wil ik langs deze weg eenieder verzoeken om ook dit jaar het project weer te ondersteunen door uw aanwezigheid tijdens een van de uitvoeringen, zij het in de Groote Sociëteit, de Bonbonnière of op een andere locatie. Ik beloof u dat het zeker weer een feestje gaat worden.

Rest mij nog om de Stichting Groote Sociëteit Jeugd en Cultuur alvast het allerbeste toe te wensen in de laatste voorbereidingen en hun nogmaals oprecht te bedanken voor al het goede werk en tevens al te feliciteren met het zeker aankomend succes en feestje op 05 november aanstaande.

Jo Kneepkens

President, Groote Sociëteit

 

Evenals in de voorgaande jaren zal door de jury een  beeldje worden uitgereikt, van de hand van onze “kunstenaar Erik Kierkels.

“Ook toeval moet de ruimte krijgen”

Erik Kierkels is actief als schilder en beeldhouwer,  bekend geworden door zijn expressieve beelden  die regelmatig de zwaartekracht lijken te trotseren en zijn kleurrijke doeken  en glasobjekten van klein tot groot formaat..  Kunst die soms zindert van onstuimige erotische energie, dan weer verfijnd en ingetogen is.
Het scheppingsproces  lijkt niet volgens vaste lijnen te verlopen. Na het vormgeven van de basis, gaat de kunstenaar het beeld te lijf met diverse technieken. Kierkels: “ Ik schraap, smelt delen en laat ze weer stollen, kap soms delen met een bijl. Door dat proces van voortdurende afbraak en opbouw,  ontstaat een levendig beeld dat zijn spannende ontstaansgeschiedenis uitstraalt.” Door deze techniek lijken veel van zijn engelen , stieren en paarden van hun sokkel te willen springen.
De krachtige uitstraling van het brons,  de kleurrijke doeken en glasobjekten versterkt de zeggingskracht van zijn kunstobjekten, zijn  afwerking maakt ieder beeld uniek. “  De diversiteit aan materialen en technieken dragen allemaal  onmiskenbaar een Kierkels karakter .  Zo ontstaan vaak  combinaties binnen een tuin, hal of woonkamer en worden mn glasontwerpen ontworpen voor specifieke locaties als een vide, trappenhuis of woonkamer.
zegen

De kunstenaar vindt zijn inspiratie veelal in het alledaagse : “ Dat kan een interessant boek zijn, een goed stuk muziek op de radio, een persoonlijke sportprestatie en zelfs een tv-programma. Het is mijn katalysator voor het scheppingsproces, dat soms weken of maanden in beslag neemt.  Gemiddeld maak ik niet meer dan 15 beelden per jaar.  Gelukkig krijg ik steeds nieuwe opdrachten en wordt mijn werk opgenomen binnen collecties in Nederland, Duitsland , België, Frankrijk en Zwitserland. Stilzitten doe ik zelden. Ik schilder, boetseer, schets en schraap de hele dag aan mijn beelden en schilderijen, het laten ontstaan van een nieuw beeld of schilderij is een dynamisch en spannend proces.  Dagelijks borrelen nieuw ideeën bij mij op. Soms ben ik aan het ‘ spelen’ met een stuk klei en ontstaat er als vanzelf een bijzondere vorm die ik niet bewust heb bedacht . Ook toeval moet de ruimte krijgen. Zo blijft mijn werk zich steeds vernieuwen. Ik zie mijn toekomst zonnig tegemoet.

Het is een passie en zegen om vrij kunstenaar te zijn.”

 

ster Home   ster De Maastrichtse Jeugd Zingt ster De Maastrichtse Jeugd Musiceertster De Maastrichtse Jeugd danst